Privacystatement Kapsalon Papillot

Privacystatement Kapsalon Papillot

Kapsalon Papillot hecht waarde aan het beschermen van uw privacy.

 

Persoonsgegevens

Kapsalon Papillot verzamelt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer ten behoeve van het online-afsprakensysteem. Deze persoonsgegevens zijn tot een minimum beperkt. Door een account te maken in dit systeem maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met het verstrekken van uw persoonsgegevens. Het is mogelijk om uw profiel te anonimiseren. Om uw privacy te waarborgen, zijn afspraken met de beheerder van het online-afsprakensysteem vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

 

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Kapsalon Papillot heeft de nodige maatregelen genomen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

 

Contact

Kapsalon Papillot verneemt graag uw feedback met betrekking tot deze privacyverklaring. U kunt contact opnemen via info@kapsalonpapillotgoudriaan.nl.